Coffee Robusta

Káva Robusta: Neodolatelná Síla v Šálku

Káva – nezbytný rituál mnoha lidí po celém světě. Ale málokdo si uvědomuje, že za touto každodenní pochoutkou stojí různé odrůdy a druhy kávových zrn. Mezi ně patří i robusta, odrůda kávy, která má své vlastní jedinečné charakteristiky a nesmírně důležitou roli ve světě kávové kultury.

Co je to káva Robusta?

Robusta (Coffea canephora) je druh kávovníku, který pochází převážně z afrických zemí, jako je Uganda, Pobřeží slonoviny, a Vietnam. Oproti svému populárnějšímu příbuznému, arabice (Coffea arabica), má robusta odlišnou chuťovou profil a různé pěstební nároky.

Chuťový profil a vlastnosti

Káva Robusta je často známá svou silnou a hořkou chutí. Má výraznější a robustnější chuť než arabica. Tato chuťová síla vychází z vyššího obsahu kofeinu a nižších úrovní cukrů a olejů ve srovnání s arabicou. To jí dává charakteristický nádech, který mnoho lidí ocení, zejména ti, kteří preferují výraznější kávu.

Díky své odolnosti vůči škůdcům a chorobám je robusta často pěstována v nižších polohách a má kratší dobu dozrávání. To znamená, že se může pěstovat i v oblastech s méně příznivým klimatem než arabica, což má za následek nižší náklady na produkci. To je jedním z důvodů, proč je robusta často používána v instantní kávě a směsích pro espresso, kde přispívá k bohaté pěně a plnému tělu nápoje.

Význam v kávovém průmyslu

I když je často považována za "druhořadou" ve srovnání s arabicou, je robusta zásadní pro celkovou produkci kávy. Představuje přibližně třetinu světové produkce kávy a je často klíčovou složkou mnoha směsí. Díky své odolnosti a vyšší produkci na hektar je také důležitou plodinou pro země s nižšími příjmy.

Rozdíly mezi Arabicou a Robusout

Klíčovým rozdílem mezi arabicou a robustou je chuťový profil a pěstební nároky. Arabica je obecně považována za jemnější a komplexnější ve chuti, s bohatší škálou aromat a charakteristik. Naopak, robusta má silnější a hořčejší chuť, s výraznějším tělem. Arabica je preferována pro svou sofistikovanou chutí a širokou paletu jemných tónů, zatímco robusta je oblíbená pro svou plnost a výraznost, kterou přispívá do směsí káv. Pokud jde o pěstební podmínky, arabica vyžaduje mírnější klima s vyšší nadmořskou výškou a stabilnějšími teplotami, zatímco robusta je odolnější a může růst i v nižších polohách s teplejším klimatem. Tato odolnost vůči škůdcům a chorobám činí robustu vhodnější pro pěstování v rozmanitějších geografických podmínkách. Dalším významným rozdílem je obsah kofeinu, kde robusta obsahuje více kofeinu než arabica, což přispívá k její energičtější povaze. Tyto rozdíly ve chuťovém profilu a pěstebních nárocích zajišťují, že obě odrůdy mají své jedinečné místo ve světě kávy a mohou se vzájemně doplňovat v různých druzích kávových zrn a směsí.

Závěr

Káva Robusta není jen jednoduchým náhradníkem za arabicu. Má své vlastní unikátní vlastnosti a přináší do kávového světa sílu a charakter, které nelze podcenit. Bez robusty by kávová kultura byla chudší, a to nejenom v chuti, ale i ve své celkové rozmanitosti a dostupnosti. Takže příště, když si dopřejete šálek kávy, možná byste měli poděkovat této "odolné" odrůdě za to, že je součástí vašeho oblíbeného rituálu.

Pokud byste rádi ochutnali kávu Robusta, můžete si u nás v e-shopu zakoupit 100% robustu a vyzkoušet si tento zážitek na vlastní chuťové buňky.

Koupit kávu Robusta